Zdjęcia z okresu międzywojennego


Brama wjazdowa


Wej¶cie do podziemi


Baszta wartownicza zamku dolnego

Zdjęcia z 1998 roku.