Skoczów

rewniany zamek zbudowany został z początkiem XIV wieku za panowania księcia cieszyńskiego Kazimierza I. Był on siedzibą książąt cieszyńskich do 1573 roku kiedy to zakupił go Gotard von Logau z Łagowa. Postanawia on przebudować zamek i w miejscu drewnianego stawia murowany a ma to miejsce w 1591 roku. W rok później budowlę, miasto i ziemię odkupuje książę cieszyński Adam Wacław lecz zamek służy teraz jako siedziba książęcych murgrabiów. W 1625 roku umiera ostatni z książąt cieszyńskich a w 1655 roku ziemie przechodzą pod panowanie Habsburgów i pozostają w ich rękach aż do pierwszej wojny światowej.
  W 1756 roku pożar niszczy miasto i częściowo zamek lecz zostaje on odbudowany.
   Podczas drugiej wojny światowej zamek zostaje zniszczony, ruiny rozebrane a na miejscu dawnej warowni obecnie mamy boisko sportowe.