Nakło Śląskie

ierwotny, murowany zamek rycerski zbudowany został w XVI wieku. Wiek później ziemie wraz z zamkiem zakupił Leon Ferdynand Donnersmarck. Przez prawie 150 lat stał rycerski zamek w Nakle aż w połowie XIX wieku kolejny z rodu Donnersmarcków - Hugon postanawia na jego miejscu wybudować zamek w stylu neogotyckim. Później, w 1856 roku Łazarz Henckel von Donnersmarck przebudowuje jeszcze raz wcześniejsze założenie. Pałac, który dzisiaj możemy oglądać to właśnie jego dzieło. Z czasem Nakło stało się główną siedzibą rodu Donnersmarcków. Tutaj też jest pochowany wraz z żoną, w rodzinnym mauzoleum z 1889 roku hrabia Łazarz von Donnersmarck.
  Budowlę otacza XIX - wieczny park krajobrazowy a w samej budowli prawdopodobnie zachowały się jeszcze pozostałości pierwotnego, rycerskiego zamku.