Malec
amek zbudowany został w XIV wieku przez książąt oświęcimskich, do których w tym okresie należały te ziemie. Była to jedna ze strażnic broniących granic księstwa oświęcimskiego.  Później  zamek był siedzibą rycerzy - rozbójników a w XV wieku został zniszczony. W dokumencie z 1452 roku jest wzmianka o tymże zamku.
   Do dzisiaj, na znajdującym się tutaj stawie rybnym jest nieduża wysepka zwana kopcem. Na niej znajdują się ziemne umocnienia tegoż zamku lecz dostęp do nich jest utrudniony gdyż grobla, która łączyła wyspę z lądem została usunięta.