Lubliniec

ierwotny zamek zbudowany został około 1270 roku a za jego fundatora uważa  się księcia opolskiego Władysława. Ale pierwsza pisana wzmianka o zamku pojawia się dopiero ponad 120 lat później i pochodzi z okresu panowania księcia opolskiego Władysława Opolczyka.
  W końcu XIV wieku zamek dostaje się w ręce Spytka z Melsztyna a następnie przechodzi w posiadanie księcia niemodlińskiego Bernarda jako wiano wniesione przez jego żonę.
  W późniejszym okresie zamek ma wielu właścicieli. W 1587 roku kupuje go Jan Kochcicki, następnie skonfiskowany przez Haubsburgów dostaje się w ręce rodziny Cellarych i pozostaje w nich do 1727 roku. Przez następne 150 lat bardzo często zmieniają się jego posiadacze aż w 1892 roku wykupiony zostaje przez Rejencję opolską i przeznaczony jest na szpital dla umysłowo chorych. W tym stanie zamek przetrwał do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to opuszczony zaczął popadać w ruinę. Obecnie powstała Fundacja "Zamek Lubliniecki", która ma za cel odbudowę zamku .
   Do XVIII wieku nie ma żadnych materiałów, które mówiłyby jak wyglądał zamek we wcześniejszych wiekach. Prawdopodobnie był on remontowany czy rozbudowywany w obowiązujących w danym okresie stylach lecz obecny wygląd pochodzi z okresu kiedy jego właścicielem był Franciszek Grotkowski /1784 rok/. On to przebudował budynek w stylu klasycystycznym a oprócz tego możemy zobaczyć w nim elementy barokowe i neorenesansowe. Jest to dwukondygnacyjna budowla powstała na planie prostokąta, z bocznymi ryzalitami mieszczącymi klatki schodowe. Całość zdewastowana i zniszczona.

W 2011 roku w odrestaurowanym zamku mieści się hotel.