Lelów

    amek zbudowany został w pierwszej połowie XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego. Powstał na miejscu wcześniejszego grodu. Budowla była murowana i posiadała budynek mieszkalny, wieżę i mur obronny. Jego położenie wśród terenów bagnistych i niedaleko miasta sprawiało, że zamek był trudny do zdobycia. W XV wieku pożar niszczy częściowo budowlę, która zostaje następnie odbudowana. Również podczas "potopu" zamek ulega zniszczeniu. Ówczesny starosta odbudowuje warownię, w której do 1789 roku ma swoją siedzibę urząd starosty. Lecz w niedługim czasie zamek zostaje opuszczony i w 1804 roku całkowicie rozebrany. Na jego miejscu założono cmentarz.