Krzepice

rewniany zamek wzniesiony został w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego w dolinie rzeki Liswarty.
  W 1526 roku Mikołaj Szydłowiecki przebudował istniejącą warownie podobno aż od fundamentów a w 1588 roku Mikołaj Wolski ponownie przebudował zamek w stylu renesansowym. Za jego długiego zarządzania zamkiem bo aż 62- letnim powstała wspaniała biblioteka i kolekcja obrazów a także alchemiczne laboratorium.
  W tym okresie była to trzyskrzydłowa budowla mieszkalna z niewielkim dziedzińcem, krużgankami i kaplicą. Za mury budynków posłużyły częściowo stare mury obwodowe gotyckiego zamku. W narożach stały cztery baszty a wjazd prowadził przez wieżę bramną. W późniejszym okresie zamek został otoczony ziemnymi obwarowaniami z narożnymi bastionami. 
   W zamku gościły znane osobistości. Między innymi przebywała tu córka Zygmunta Starego - Izabela, jej brat Zygmunt August a także w 1556 roku królowa Bona Sforza w drodze do Włoch. Na zamku przebywał także Stefan Czarnecki (1609 - 1618), którego ojciec był podstarościm krzepickim a w 1616 roku gościł tam król Zygmunt III.
   Podczas "potopu" zamek zdobyty został przez wojska szwedzkie a wielokrotne szturmy zarówno Szwedów jak i później Polaków zniszczyły budowlę. Lecz szybko została odbudowana i umocniona. Powstały nowe fortyfikacje ziemno - drewniane wzmocnione basztami. Na zamek można się było dostać po drewnianym pomoście liczącym około kilometra długości.
   W następnych latach  zaniedbywany zamek ulegał zniszczeniu i ostatecznie w 1840 roku został rozebrany i wykorzystany jako materiał budowlany.
   Do dzisiaj pozostały tylko wzniesienia ziemne po dawnych umocnieniach.