Gliwice
    amek zbudowany został około 1350 roku za panowania księcia Siemowita zwanego "Księciem Gliwickim". Budowla przylegała do murów miejskich i znajdowała się niedaleko bramy Raciborskiej. Obecnie w piwnicach plebani kościoła Wszystkich Świętych widoczne są ostrołukowe sklepienia kamienne pochodzące z okresu średniowiecza. Doktor Franciszek Mauer przypuszcza, że właśnie w tym miejscu znajdował się pierwszy zamek gdyż ukształtowanie terenu /najwyższe miejsce w ówczesnym założeniu miejskim/, wielkość piwnic pod plebanią oraz duża powierzchnia działki probostwa w porównaniu z innymi działkami pozwala sądzić, że jest to właśnie miejsce gdzie stał zamek księcia Siemowita. Stał - gdyż został zburzony przez książąt oleśnickich, po zdobyciu przez nich miasta w 1431 roku. Wcześniej zamek był siedzibą Zygmunta Korybutowicza, przywódcy husytów i po ich wygnaniu z miasta zamek zburzono.

    Powyższy tekst oparty jest na publikacji muzeum w Gliwicach znajdującej się na jego stronie internetowej pod adresem :
    http://www.muzeum.gliwice.pl/zamek_piastowski/