Bobolice

a stromym, trudnym do zdobycia wzniesieniu stoją ruiny zamku. Wybudowany został w XIV wieku przez króla Polski Kazimierza Wielkiego na miejscu wcześniejszego założenia. Był on jednym z zamków w linii obrony oddzielającej Śląsk od Polski.
  Po śmierci króla ziemia wraz z zamkiem przechodzi w ręce Władysława Opolczyka /1370 rok/ a otrzymuje je w darze od Ludwika Węgierskiego za popieranie jego planów dynastycznych w Polsce. Opolczyk osadził na zamku załogę składającą się z Niemców i Czechów, którzy ograbiali przejeżdżających kupców. Władysław Jagiełło zorganizował zbrojną wyprawę i zdobył zamek wcielając go do Polski.
   W XV wieku zamek zostaje własnością rodziny Krezów herbu Ostoja.
   Rok 1587 to krótkie panowanie na zamku arcyksięcia austriackiego Maksymiliana, pretendenta do tronu polskiego.
   Po śmierci ostatniego z Krezów /1625 rok/ Bobolice przeszły w ręce rodziny Myszkowskich z Mirowa a w 1651 roku zakupiony został przez rodzinę Męcińskich. Ponieważ w niedługim czasie Męcińscy przenieśli swoją siedzibę zamek został opuszczony i zaniedbany.
   Wojny szwedzkie przyczyniły się do jego upadku i ruiny. Jeszcze w 1683 roku Jan III Sobieski zatrzymał się tutaj w drodze do Wiednia lecz nocował w namiocie pod zamkiem.
   Później następują wprawdzie próby odbudowy zamku ale pod koniec XVIII wieku zostaje on ostatecznie opuszczony.
   W czasie swojej świetności zamek otoczony był suchą fosą, przez którą prowadził most, murami z blankami a także basztami strzegącymi wjazdu.
  Dzisiaj pozostały z tego tylko resztki murów sięgające miejscami do drugiego piętra i okrągłej  baszty. U podnóża zamku górnego znajdują się pozostałości zamku dolnego. W północno - zachodniej części zamku jest kamienny ganek, na którym według legendy ukazuje się biała dama.
   W 1958 roku pozostałości budowli zostały zabezpieczone w formie trwałej ruiny a w 2002 i 2003 roku zrekonstruowano część muru obronnego a także baszty wjazdowej.

Zamek został  w całości odbudowany i na prośbę obecnych właścicieli  zamieszczam napisany przez nich tekst jak i przysłane przez nich zdjęcia oraz legendy. Jest rok 2015.

"Królewski Zamek Bobolice został zbudowany za panowania Kazimierza Wielkiego w drugiej połowie XIV w., najprawdopodobniej ok. 1350-1352 roku. Należał do systemu obronnego warowni królewskich broniących zachodniej granicy państwa od strony Śląska, nazywanych Orlimi Gniazdami.

  Konstrukcja zamku opierała się na wysokiej skale ponad którą wznosiła się okrągła wieża. Ten doskonały punkt obserwacyjny umożliwiał kontakt z rycerzami na bliźniaczym Zamku Mirów. W 1370 r., z okazji koronacji, Król Ludwik Węgierski przekazał go swojemu bratankowi Władysławowi Opolczykowi. W 1379 Władysław Opolczyk przekazał Zamek Bobolice swemu dworzaninowi, Węgrowi Andrzejowi Schoeny z Barlabas. Ten umieścił w zamku załogę, która napadała i rabowała przejeżdżających w pobliżu kupców i miejscową ludność. Zamek został odebrany zbrojnie i włączony z powrotem do dóbr królewskich przez Króla Władysława Jagiełłę w 1391 r.

  Wielokrotnie zmieniali się właściciele zamku. W końcu XIV i w XV w. zamek należał do rodu Szafrańców, Trestków i Krezów, a w późniejszych wiekach do Chodakowskich, Męcińskich i Myszkowskich. Podczas najazdu arcyksięcia Maksymiliana III Habsburga na ziemie polskie w 1587 r. Zamek został po raz pierwszy zdobyty ulegając przy tym poważniejszym uszkodzeniom. Szybko odbiło go polskie wojsko dowodzone przez Jana Zamoyskiego i zamek został odbudowany przez właścicieli.

  Lata świetności Zamku trwały do roku 1657, w którym to został on mocno zniszczony przez Szwedów. Po wojnach szwedzkich w XVII i XVIII w. zaczął popadać w ruinę. Gdy Król Jan III Sobieski w drodze do Krakowa - miejsca koncentracji wojsk polskich przed odsieczą wiedeńską - w 1683 r. zatrzymał się na Zamku Bobolice, musiał nocować w namiocie. Towarzyszył mu zapewne wtedy Hrehory Lasecki, który za wierność Rzeczypospolitej został uwięziony przez Moskwę – o czem konstytucja z 1677 roku - i za którym wstawiał się sam Król Jan III Sobieski.

  W XVII w. zamek był tylko częściowo zamieszkały. Spis inwentarza z 1700 roku ukazuje jego dość kiepski stan. Pomimo prób ratowania zamku popadał on w coraz większą ruinę.

  W XIX w. w podziemiach znaleziono ogromny skarb. Poszukiwacze skarbów dopełnili reszty zniszczenia. Niektórzy do dziś wierzą, że nie odkryto jeszcze całości i główna jego część leży w tunelu łączącym Zamek Bobolice z Zamkiem Mirów.

  Po drugiej wojnie światowej mury zamku zostały częściowo rozebrane i posłużyły do budowy drogi łączącej Bobolice z Mirowem.

  Pod koniec XX wieku, rodzina Laseckich - obecnych właścicieli zamku - podjęła wyzwanie uratowania tego pięknego zabytku przed całkowitą zagładą. Na zlecenie przedstawicieli rodziny: Senatora Jarosława W. Laseckiego, jego brata Dariusza Laseckiego i przy pomocy najlepszych polskich naukowców, przeprowadzono prace archeologiczne, zabezpieczające i rekonstrukcyjne, mające na celu uratowanie tego zabytku o narodowym znaczeniu.

  Dziś zamek stał się prawdziwą perłą Jury Krakowsko-Częstochowskiej, przyciągając każdego roku setki tysięcy turystów. U podnóża zamku powstał hotel i restauracja serwująca regionalne, jurajskie potrawy.”