Tymawa
amek zbudowany został około 1224 roku na wzgórzu nad rzek± Wisł±. Postawili go sprowadzeni przez księcia pomorskiego Grzymisława rycerze zakonnicy. Inne Ľródła podaj±, że zakonników sprowadził opat cystersów z Oliwy. Nazywali się Kalatrawensi (od miasta Calatravy) a pochodzili z Hiszpanii. Ich zadaniem była obrona ziemi pomorskiej przed najazdami plemion pruskich. Jednak  pobyt w Tymawie nie trwał długo i około 1230 roku wyprowadzili się z tej miejscowo¶ci. Zakon powołany został w Hiszpanii do walki z Maurami i tam bardziej się sprawdzał niż w warunkach pomorskich w walce z Prusami.
  Nie wiadomo dokładnie gdzie stał ich zamek. Jedni twierdz±, że tam gdzie dzi¶ jest ko¶ciół inni, że gdzie indziej.