Tczew
amek zbudowany został w połowie XIII wieku, nad rzeką Wisłą przez księcia pomorskiego Sambora II. Właśnie do Tczewa przeniósł on stolicę swojego księstwa z Lubiszewa na przełomie lat 1252 - 1253. Tutaj mieli swoje siedziby kasztelani i urzędnicy książęcy. Wokół zamku zaczęli osiedlać się kupcy lubeccy i rzemieślnicy. Także w okolicach istniejącego już wcześniej drewnianego kościoła osiedlali się ludzie. Były więc w tym czasie dwie osady dolna i górna. Postanowiono więc zrobić wspólne obwarowania obronne i połączone zostały one z zamkiem książęcym. Powstał też port, w którym znalazły przystań zarówno łodzie rybackie jak i flota wojenna księcia Sambora II. Ostatnim księciem pomorskim będącym w posiadaniu zamku był Mestwin II. Za jego to panowania do miasta sprowadzeni zostali dominikanie, którzy wybudowali tu kościół i klasztor.
  W 1309 roku wojska zakonu krzyżackiego zdobyły miasto i zamek a następnie go zniszczyli. W połowie XIV wieku Krzyżacy wznieśli swój zamek, w którym miał swoją siedzibę wójt a całe nowe miasto otoczone zostało murami obronnymi.
  Po krzyżackim zamku do dzisiaj nie pozostał żaden ślad podobnie jak i po zamku książęcym. Wprawdzie w połowie XIX wieku widoczne były jego ruiny lecz władze pruskie, które od 1772 roku sprawowały rządy na Pomorzu poleciły rozebrać zarówno resztki zamku jak i potężne mury obronne miasta.

Sensacyjne wykopalisko w Tczewie 
Odkryto zamek krzyżacki z XV wieku