Rok 1938 - Wykop archeologiczny. Widoczne fragmenty odkrytych 
murów zamku obronnego