Wąsosz

    amek zbudowany został w 1436 roku przez książąt płockich. Była to budowla kamienno - ceglana posiadająca także budynki drewniane. Całość otaczała drewniana palisada i fosa z wodą. Wjazd do zamku prowadził od strony północno - wschodniej przez wieżę bramną.
      W 1499 roku na zamku gościł król Polski Jan Olbracht.
      W 1520 roku zamek został zniszczony przez wojska krzyżackie pod dowództwem Dietricha von Schleibena i Maurycego Kneebla. 
       W 1549 roku zamek pozostawał w ruinie i ostatecznie z czasem zniknął z powierzchni ziemi. Słowa te można traktować dosłownie gdyż po pracach badawczych z końcem lat 60-tych XX wieku i odsłonięciu fragmentów fundamentów i drewnianych konstrukcji zostało to wszystko ponownie zakopane i obecnie jest tam pastwisko.