Suraż

    amek zbudowany zostaje około 1244 roku przez księcia litewskiego Erdziwiłła po zdobyciu przez niego grodu..
      W 1392 roku zostaje zdobyty przez wojska krzyżackie pod dowództwem Engelharda Rawe i zostaje zburzony.
      Początek XIV wieku to odbudowa warowni.
      W następnym wieku kiedy Suraż przyłączony został do Rzeczypospolitej rozbudowano istniejący zamek stawiając między innymi kamienną wieżę. Niestety, podczas szwedzkiego "potopu" zamek ponownie został zniszczony i do dnia dzisiejszego nic po nim nie zostało. Tylko miejsce gdzie stał nosi nazwę Góry Zamkowej.