Rajgród

    amek zbudowany został około 1360 roku z rozkazu króla Kazimierza Wielkiego. Była to drewniana budowla otoczona wałami. Niestety na nieukończon± jeszcze warownię napadły wojska krzyżackie i j± zniszczyły. Zamek nie został ponownie odbudowany a z pocz±tkiem XVI wieku wybudowany zostaje dwór, który ulega zniszczeniu w 1656 roku podczas tatarskiego najazdu.
       Do dzisiaj pozostało wzgórze zwane "Gór± Zamkow±" a na nim widoczne dawne wały.