Metenburg
amek zbudowany został w 1390 roku przez zakon krzyżacki. Była to drewniana budowla obronna położona przy ujsciu rzeki Mietty (obecnie Netta). Strzegł on brodu na rzece a także kontrolował ważny wodny szlak komunikacyjny w zlewisku trzech rzek: Biebrzy, Mietty i Brzozówki. Ponieważ po zamku nie pozostał żaden ¶lad więc s± różne hipotezy co do miejsca, w którym został wybudowany. Jedne mówi±, że zamek stał na terenia dzisiejszego Augustowa, drugie twierdz±, że była to okolica wsi Dolistowo Stare na lewym brzegu rzeki Biebrzy. Za drug± lokalizacj± przemawia fakt, że wie¶ ta w tamtym czasie leżała na wprost ujscia rzeki Mietty i st±d nazwa Metenburg.
  W 1392 roku zamek został spalony przez księcia litewskiego - Witolda wraz z zamkami w Nowym Grodnie (Neugarten) i Ritterswerder.