Goniądz
    amek zbudowany został prawdopodobnie przez rodzinę Radziwiłłów w XVI wieku. W 1509 roku ziemie te nadał Mikołajowi Radziwiłłowi król Zygmunt I a dziewięć lat później potwierdził nadanie .
      Zamek znajdował się na wysokiej skarpie nad rzeką Biebrzą. Posiadał cztery baszty, budynek mieszkalny, kaplicę zamkową pod wezwaniem Trójcy, Bożej Rodzicielki Maryi i Świętych (1511 rok) a także budynki gospodarcze jak kuchnia, stajnie. mieszkania dla służby. Był także browar zamkowy. Całość otaczała palisada z gankami dla straży a wjazd prowadził przez wieżę bramną i most zwodzony przerzucony nad fosą oddzielającą zamek od miasta. 
      Po śmierci Mikołaja w 1522 roku zamek otrzymuje w spadku jego żona Elżbieta z Sakowiczów Radziwiłłowa.
      W 1571 roku zamek wraz z ziemiami otrzymuje od Anny Radziwiłłówny Kiszczyny, zrzekającej się swojego dziedzicznego prawa własności, król Zygmunt August lecz nie jako król tylko osoba prywatna. Później ziemie należą do Zamoyskich, Ossolińskich i Gnińskich. 
      Podczas wojen szwedzkich miasto jak i zamek zostały zniszczone. Do dzisiaj nie ma śladu po dawnym założeniu.