Drohiczyn

ie wiadomo dokładnie kiedy zbudowany został na wysokiej skarpie nad rzeką Bug zamek. Była to prawdopodobnie książęca warownia na pograniczu polsko- ruskim. Zmieniali się właściciele zarówno zamku jak i miasta. Np. Władysław Jagiełło nadaje miasto księciu Januszowi Starszemu (1380 rok), później ziemie przechodzą na własność Litwy (1443) by po unii lubelskiej powrócić do Polski (1569). Jest wielce prawdopodobne, że kolejni właściciele lub sprawujące władzę z ich ramienia osoby zamieszkiwały na zamku.
  Wojny szwedzkie w dużej mierze przyczyniły się do zniszczenia i upadku zamku wraz z miastem.
   W XVII wieku pozostałości zamku zostały rozebrane. Do zrujnowania zamku przyczyniła się także podmywana systematycznie przez rzekę Bug skarpa, na której stała warownia.
   Jeszcze z początkiem XVII wieku na górze stały zabudowania dworu królewskiego, w którym odbywały się rozprawy sądowe a także znajdowało się więzienie. Budowla ta została rozebrana w 1788 roku. W XIX wieku osuwająca się ziemia odsłoniła fragmenty podziemi. 
 Obecnie pozostałe niewielka część dawnego wzniesienia.