Bielsk Podlaski

    amek zbudowany został na sztucznym nasypie, którego wysokość wynosi 7 metrów. Dolny jego obwód to 213 m a górna część to 125 m. Znajdował się pomiędzy rzekami Lubką a Białą. Ponadto otaczały go bagna i sztucznie przekopane fosy. W początku swojego istnienia zamek należał do książąt ruskich a następnie do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jest w tym okresie siedzibą władz i spełnia także funkcje obronne. W 1377 roku miejscowość zostaje zdobyta i zniszczona przez Krzyżaków jednak zamek zdołał się obronić. Lecz ponowny napad rycerzy zakonnych dwa lata później przyniósł zniszczenie budowli. Odbudowany zostaje znowu zdobyty w 1393 roku. W późniejszym czasie na zamku częstym gościem jest królowa Bona. 
    Podczas gwałtownej burzy piorun uderza w zamkową wieżę i drewniany zamek ulega spaleniu. Było to 22 lipca 1564 roku podczas obrad sejmu Wielkiego Księstwa Litewskiego.
      Ponownie odbudowano go lecz już w innym miejscu, na Hołowiesku. Odbywające się w zamku sądy ziemskie przeniesiono do zamku w Brańsku.
    Podczas szwedzkiego "potopu" miasto wraz z zamkiem ulega zniszczeniu.