Białystok

urowany zamek zbudowany został około 1570 roku przez Piotra Wiesiołowskiego. Powstał na planie prostokąta, posiadał dwie kondygnacje, umocnienia ziemne, dostępu broniła fosa z wodą a jego architektem i budowniczym był Job Bretfus.
  W 1660 roku zamek należy do Katarzyny Aleksandry Czarnieckiej, córki Stefana Czarnieckiego i żony Jana Klemensa Branickiego. Trzydzieści lat później ich syn Stefan Mikołaj Branicki przebudowuje zamek na barokowy pałac a tym razem architektem jest Tylman z Gameren. Prace trwają od 1691 do 1697 roku i stary zamek przybiera nowy, inny wygląd. Dobudowana zostaje jedna kondygnacja, jedną z baszt przerobiono na klatkę schodową a drugą na pomieszczenia mieszkalne.
  W latach 1750 - 1771 ma miejsce kolejna przebudowa pod okiem architekta Jakuba Fontany. Powstał wtedy między innymi pałacyk gościnny, wozownia, ujeżdżalnia, arsenał i kilka innych budowli dworskich.
  W pałacu kilkakrotnie gościli królowie polscy August II, August III, Stanisław August Poniatowski a także pisarze Ignacy Krasicki czy Ursyn Niemcewicz. W późniejszym czasie gościli cesarz austriacki Józef II, król pruski Fryderyk Wilhelm II, król Francji Ludwik XVIII.
Pałac nazywano "Wersalem Północnym".
  W pałacu powstaje pierwsza w Polsce uczelnia wojskowa (1754 rok) - Wojskowa Szkoła Budownictwa i Inżynierii
  W 1815 roku obwód białostocki przechodzi pod panowanie cesarstwa rosyjskiego.
  W okresie międzywojennym w pałacu ma swoją siedzibę Urząd Wojewódzki.
   Podczas drugiej wojny światowej pałac został zniszczony. Odbudowany w latach 1946 - 1960 został siedzibą Akademii Medycznej.