Żmigród Stary

    amek zbudowany został z końcem XIII wieku przez Wojciecha Bogorię - wojewodę sandomierskiego. Była to drewniana budowla obronna otoczona wałem ziemnym i głęboką fosą. I tylko te dwa obronne elementy przetrwały do dzisiaj. 
      Następnymi właścicielami zamku była rodzina Lisów. Później władali nim Jan i Krzesław z Wojczy i Jan Stadnicki. 
      Podczas najazdu wojsk węgierskich pod dowództwem Macieja Korwina w 1474 roku zamek zostaje zniszczony.