Niebieszczany
amek  zbudowany został w 1447 roku przez Jana Niebieszczańskiego. Była to warowna budowla posiadająca w swoich trzech narożach czworoboczne bastiony, otoczona sięgającym dziesięć metrów wysokości wałem ziemnym wewnętrznym, fosą i wałem zewnętrznym, niższym dochodzącym do 2,5 metra wysokości. Całe założenie miało kształt kwadratu o bokach długości 150 m. Dodatkowym elementem obronnym był fakt, że z trzech stron zamek otaczały bagna i podmokłe łąki.
  Do dzisiaj z zamku pozostały tylko umocnienia ziemne.