Medyka

  amek  zbudowany został w XIV wieku a za budulec użyto drewna. Dość często zamek odwiedzał król Władysław Jagiełło i właśnie podczas jednej z wizyt wydany został dokumeny, w którym jest mowa o zamku w Medyce. Data tego dokumentu to 1405 roku. Później jeszcze kilkakrotnie zamek gościł króla a miało to miejsce w latach 1407, 1412, 1423, 1425, 1427 oraz 1434. 
  W 1542 roku, Piotr Kmita, marszałek wielki koronny, rozbudowuje warownię i powstaje wtedy zamek murowany. Lecz prawie sto lat później zamek opisywany jest jako budowla potrzebująca remontu i naprawy (1663 rok) a opis ten pochodzi z przeprowadzonej lustracji w związku z utworzeniem w Medyce starostwa niegrodowego, które przetrwało do 1772 roku tj. do rozbioru Polski. Ostatnim starostą był hrabia Antoni Lubomirski. Oto tekst lustracji: " Zamek: do ktorego wiazd po moscie, na koło niego ze wszytkich stron iezioro głembokie. Dziedziniec oparkaniony y wałem dobrze otoczony, we srodku budynek stary, znaczney potrzebuie restauratiey; przy brąmie budynek drugi, baszt 4 na schowanie rzeczy; staynia na 40 koni. Possessorką iest J W. Anna Mohilanka Potocka Woiew. krak., het . W. K."
  W 1809 roku w miejscu ruin zamkowych właściciele ziem, rodzina Pawlikowskich zbudowała pałac. W nim to Józef Benedykt Pawlikowski zgromadził liczącą około osiem tysięcy tomów bibliotekę, bogatą kolekcję dzieł sztuki, zbiór map i monet polskich. Później zbiory zostały przewiezione do Lwowa. W założonych ogrodach, palmiarniach czy parkach rosło ponad trzysta tysięcy gatunków roślin z całego świata. Po powstaniu styczniowym rodzina Pawlikowskich przeniosła się do Krakowa a zostawiony bez opieki pałac ulega niszczeniu. Częściowo rozebrany, w 1922 roku zostaje odbudowany przez Michała Pawlikowskiego i ponownie gromadzone są różne dzieła sztuki i kolekcje. Niestety po wybuchu drugiej wojny światowej i wkroczeniu wojsk rosyjskich zbiory ulegają rozgrabieniu i zniszczeniu.