Lesko

  ierwotny, drewniany zamek  zbudowany został w 1470 roku przez Jana Kmitę herbu Szreniawa kasztelana przemyskiego na miejscu wcześniejszego grodu.
  W 1538 roku Piotr Kmita wojewoda krakowski stawia dwupiętrową wieżę mieszkalną otoczoną murem obronnym. Około czterdziestu lat później do wieży dobudowano budynek a samą wieżę obniżono o jedną kondygnację. Zmiany tej dokonała rodzina Stadnickich ówcześni właściciele miasta i zamku. Także oni w 1656 roku ponownie rozbudowali założenie i powstała wtedy budowla założona na planie czworoboku z czterema basztami w narożach. Podczas wojny północnej zamek został przez wojska szwedzkie zdobyty, zagrabiono wszelkie dobra, budowlę zdewastowano. Działo się to w 1704 roku a w 1713 zamek był już odbudowany.
  Pożar jaki wybuchł na zamku w 1783 roku zniszczył budowlę, która nie została odbudowana przez jej właściciela rodzinę Mniszchów. Następnymi właścicielami zamku została rodzina Krasickich i oni to od 1836 roku przystąpili do jego odbudowy według projektu Wincentego Pola. Powstała wtedy klasycystyczna rezydencja pałacowa z zachowaniem jednak pierwotnej wieży mieszkalnej a także baszty i jednego skrzydła natomiast wyburzono kilka innych budynków. W tym czasie na zamku gromadzone były zbiory i obrazy znanych malarzy a także powstała wspaniała biblioteka. Podczas pierwszej wojny światowej część zbiorów uległa zniszczeniu a z końcem drugiej wojny ówczesny właściciel wywiózł zbiory za granicę. Po zniszczeniach drugiej wojny światowej zamek  został odbudowany.