Baranów Sandomierski

amek zbudowany został w latach w XVI wieku a ściślej jego budowę rozpoczęto w 1569 roku. Głównym architektem był Włoch Santi Gucci budujący na zlecenie rodziny Leszczyńskich.
  Była to budowla trzyskrzydłowa, założona na planie prostokąta  posiadająca wewnętrzny dziedziniec ozdobiony dwukondygnacyjnymi krużgankami, powstały przez połączenie dwóch skrzydeł zamku murem kurtynowym od strony południowej. W środku frontowej elewacji znajdowała się wieża bramna z główną bramą wjazdową a w czterech narożach stały okrągłe baszty zwieńczone kopulastymi hełmami. Później wokół zamku powstały bastionowe fortyfikacje, największe w ówczesnym czasie w Polsce lecz dzisiaj nieistniejące.
  W 1677 roku zamek zakupił książę Jerzy Wiśniowiecki a pięć lat później zamek przechodzi w ręce Józefa Karola Lubomirskiego, który rozbudowuje rezydencję. Następnie dość często zmieniają się właściciele baranowskiego zamku a są nimi znane rody takie jak: Sanguszkowie, Potoccy, Krasiccy.
  W zamku oprócz wspaniałego wystroju znajdują się także dzieła sztuki a przede wszystkim wspaniała biblioteka założona jeszcze przez pierwszych właścicieli - Lubomirskich a systematycznie uzupełniana przez Krasickich. Niestety w 1849 roku 24 września pożar jaki wybuchł na zamku niszczy jego wnętrze w tym także gromadzony przez tyle lat księgozbiór. Brak funduszy na odbudowę powoduje, że zamek pomału ulega dalszemu zniszczeniu i w rezultacie wystawiony zostaje na licytację. Nowym właścicielem zostaje Feliks Dolański i rodzina ta włada zamkiem do 1945 roku. Później budowlę przejmuje Skarb Państwa. 
  W 1956 roku przeprowadzone zostają prace konserwatorskie, które przywracają zabytkowi dawny blask. Od 1958 roku opiekunem zamku zostaje Ministerstwo Przemysłu Chemicznego a w 1968 roku zamek przekazano Kopalniom i Zakładom Przetwórczym Siarki "Siarkopol" w Machowie. Obecnie jego właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A w Warszawie od 1997 roku.
  Zamek w Baranowie często określany jest także mianem "Małego Wawelu" lub "Perłą Renesansu".