Kozłów


 

amek zbudowany został XVI wieku. W tym czasie wła¶cicielami ziem była rodzina Oborskich - Parysów. Budowla została zniszczona przez Szwedów podczas "potopu" i nigdy nie była już odbudowana. Dzisiaj możemy ogl±dać tylko nasyp z ziemi, na którym stał zamek.