Skawina

rewniany zamek zbudowany został za panowania króla Kazimierza Wielkiego na sztucznym nasypie nad rzeką Skawinką. W późniejszym okresie po nadaniu aktu erekcyjnego lokującego nowy gród Skawinę w 1364 roku zbudowane zostały mury obronne, które łączyły się z istniejącym zamkiem lecz zamek nie znajdował się w ich obrębie tylko poza nimi.
   W połowie XV wieku syn wójta miasta Michała Pusznika- Rafał przebudował zamek z drewnianego na murowany. Była to budowla na planie prostokąta z czworokątną, narożną wieżą i budynkami mieszkalnymi. Stanowił on mieszkanie wójta miasta ale także gościli w nim królowie jak: Kazimierz Wielki, Władysław Warneńczyk czy Kazimierz Jagiellończyk.
   Kres skawińskiego zamku to lata szwedzkiego "potopu" kiedy to zniszczony wraz z murami miasta, po przegranej przez Polaków bitwie pod Skawiną nie został już odbudowany.
  Na miejscu dawnego zamku obecnie stoi pałacyk wzniesiony w latach 1904-1906 z inicjatywy Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Podobno pod budynkiem znajdują się piwnice, zawalone lochy i korytarze ciągnące się aż do Tyńca.