Myślenice

ie wiadomo dokładnie kiedy zbudowany został zamek ani kto był jego budowniczym. Wiadomo natomiast, że w 1342 roku, na szlaku handlowym na Węgry była komora celna pobierająca od kupców opłaty za przewożone towary i znajdowała się ona w Myślenicach. Również źródła z 1399 roku potwierdzają istnienie zamku.
  Była to kamienna wieża o średnicy 10 metrów i grubości murów dochodzących do 4 metrów. Prawdopodobnie pozostałe zabudowania były drewniane. Od strony grzbietu zamek broniły dwa rzędy wałów ziemnych z fosą pośrodku. Pozostałe boki chroniły strome stoki wzniesienia.
  Nieznane są też dzieje myślenickiej budowli. Wieża została zniszczona prawdopodobnie w XV wieku lecz jaka była przyczyna jej wysadzenia trudno dzisiaj powiedzieć.
  Obecnie widoczne są jej pozostałości w postaci rozrzuconych kamiennych bloków oraz ślady fosy i wałów.