Janowiczki
amek zbudowany został na początku XIV wieku przez rodzinę Karwacjanów herbu Zadora. Początkowo była to kwadratowa wieża drewniana otoczona wałem ziemnym i fosą. W póżniejszym czasie dostawiony został kamienny prostokątny budynek mieszkalny.
  W połowie XV wieku zamek uległ zniszczeniu. Nie ma dokumentów mówiących o wyglądzie a także dziejach zamku w Janowiczkach.