Czorsztyn

urowany zamek zbudowany został w XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego. Wcześniej, w XIII wieku stał tutaj drewniany gród obronny. Następnie wybudowano murowaną wieżę obronną a później dostawiono piętrowy budynek mieszkalny, bramę i mur obwodowy, który zastąpił dotychczasowe ziemno-drewniane wały. W następnych latach rozbudowano zamek o budynek bramny oraz wzmocniono obronność zamku średniego.
  Początek XV wieku to dalsza rozbudowa czorsztyńskiego zamku. Budynek mieszkalny na zamku górnym zostaje podwyższony o jedną kondygnację, na zamku średnim dobudowano nowe dwukondygnacyjne skrzydło mieszkalne oraz zbudowano wieżę obronną i podwyższono mury.
   Wiek XVI to powstanie zamku dolnego, do którego dostęp broniły kamienne mury a wjazd prowadził przez bramę znajdującą się w tymże murze po stronie północnej. W zamku średnim w miejsce okrągłej wieży powstaje pięcioboczna baszta.
   W 1790 roku pożar niszczy zamek, który nie remontowany zaczyna popadać w ruinę.
   Podczas swojego istnienia zamek gościł różnych znamienitych i mniej znamienitych ludzi. Bywał tutaj król Polski Kazimierz Wielki, Ludwik Węgierski oraz jego córka Jadwiga- przyszła królowa Polski. W 1651 roku schronił się tu przywódca buntu chłopów Kostka Napierski, cztery lata później król Jan Kazimierz w drodze na Śląsk, uchodząc przed Szwedami a w 1769 roku przebywali tutaj konfederaci barscy.
   Do dnia dzisiejszego pozostała czworoboczna wieża z przylegającymi do niej murami, część dawnych pomieszczeń mieszkalnych, fragmenty murów. Prowadzone są także prace konserwatorskie i restauracyjne i dzięki nim udało się odnowić znaczną część zamku.

Artykuł o zamku w "Tygodniku Ilustrowanym" z 1862 roku.