Biecz

amek zbudowany został pod koniec XIII wieku na stromym wzgórzu w miejscu wcześniejszego grodu. Była to budowla murowana  założona na planie prostokąta o wymiarach 42 x 20 m. Wewnątrz murów znajdowały się budynki mieszkalne przylegające do muru od strony południowo - wschodniej a od strony północno - zachodniej stała okrągła wieża o średnicy 10 metrów. Do murów, od strony północno - wschodniej przylegał jeszcze jeden budynek lecz po ich zewnętrznej części. Nie wiadomo jakie było przeznaczenie tej budowli. Wjazd na zamek prowadził od strony zachodniej przez most nad fosą. Zakłada się, że zamek ukończony został około 1394 roku kiedy to w mieście powstał szpital ufundowany przez królowę Jadwigę. Niestety zamek nie stał długo bo w 1475 roku król Kazimierz Jagiellończyk wydał dokument, na mocy którego zamek został rozebrany.
   W Bieczu były jeszcze oprócz opisanego wyżej zamku dwa dwory królewskie. Jeden istniał równocześnie z zamkiem bo od 1395 roku i stał po wschodniej stronie wzgórza miejskiego. W następnych wiekach na tym miejscu stanął kościół pod wezwaniem Św. Ducha i szpital dla ubogich. Dzisiaj po tych obiektach nie ma śladu.
  Drugi dwór tzw." gród starościański" powstał po zburzeniu zamku w 1475 roku i był to budynek z basztami dla straży lecz nie posiadający żadnych innych obwarowań obronnych. Dopiero w 1645 roku został on ogrodzony murem i wałami ziemnymi. W tym okresie należał jednak już do zakonu Reformatów i oni wzmocnili jego obronność. Dzisiaj w tym miejscu stoi kościół i klasztor Reformatów.