Sulęcin
 

amek w Sulęcinie nie ma długiej historii. Ziemie te nadane zostały w 1244 roku zakonowi templariuszy przez Mroczka z Pogorzeli właściciela tychże dóbr. W niedługim czasie nastąpiło przesunięcie granic i miasto przeszło pod panowanie Brandenburgii. Ponieważ była to miejscowość nadgraniczna margrabiowie brandenburscy zbudowali tutaj zamek strzegący nowej granicy przed napadami śląskich książąt z dynastii pistowskiej. Ponieważ sami także urządzali zbrojne wypady na okoliczne przygraniczne tereny w odwecie książę śląski Bolesław Rogatka spalił miasto oraz zniszczył zamek, który nie został już nigdy odbudowany.