Nowoszów


 amek zbudowany został przez księcia świdnicko - jaworskiego Bolka II Małego. Była to jedna z budowli w łańcuchu obronnym księstwa od strony zachodniej. Broniła ona granic przed najazdem wojsk czeskich. Równocześnie była to także strażnica na szlaku handlowym. Po śmierci księcia księstwem zarządza wdowa po nim - Agnieszka. Prawdopodobnie zamieszkujący zamek rycerze trudnili się rozbójnictwem napadając na kupców gdyż zamek został zdobyty i zniszczony przez wynajęte przez mieszczan zgorzeleckich wojska w 1366 roku. Zamek nie został już odbudowany i podobno jeszcze z początkiem ubiegłego wieku można było oglądać jego resztki. Obecnie po zamku nie ma śladu.