Janowiec

amek zbudowany został w latach 1544 - 1560 przez Zygfryda von Nachem. Wcześnie w miejscu tym znajdowała się rycerska wieża obronna.
Było to zbudowane na planie czworoboku, dwukondygnacyjne założenie obronne, posiadające cztery skrzydła z wewnętrznym dziedzińcem ozdobionym krużgankami. Znajdujące się w nim pomieszczenia mieszkalne posiadały sklepienia sieciowe i gwiaździste. Zewnętrzne ściany ozdobione były sgrafittem.
  W XVII wieku zamek przechodzi na własność Karola von Kittlicz a następnie na jego braci.
 W 1778 roku nowymi właścicielami zostaje rodzina Dohnów i jest ich siedzibą aż do wybuchu drugiej wojny światowej.
  Po zakończeniu wojny w zamku ma swoją siedzibę PGR. W 1960 roku wybucha pożar, który niszczy zabytkową budowlę. W latach 1979 - 1980 przeprowadzono prace konserwatorskie zabezpieczające przed dalszym jego niszczeniem. Nie na wiele to się zdało gdyż obecnie stan budowli jest tragiczny. Dach grozi zawaleniem a w pewnych miejscach już się zawalił a i reszta budynku wymaga poważnego remontu.