Drezdenko

amek zbudowany został w XIV wieku przez rodzinę von der Ost na miejscu wcześniejszego obronnego grodu. W 1405 roku Krzyżacy zmusili Ulryka von der Osta do sprzedaży warowni. Lata 1444 - 1455 to dla miasta i zamku okres rozbudowy i zwiększenia obronności. Zostają odremontowane mury obronne i miejskie bramy. 
  Od 1455 roku zamek znajduje się w rękach niemieckich i jednocześnie następuje rozwój miasta.
  W latach 1603 - 1605 zbudowano twierdzę obronną w kształcie pięcioboku. W późniejszym czasie pożar zniszczył część zabudowań a  najazd Szwedów w 1637 roku także przyczynił się do zniszczenia budowli i miasta. Następnie odbudowana po zniszczeniach twierdza zostaje ponownie zniszczona prawie 120 lat później tym razem przez wojska rosyjskie.
  Sam zamek po wybudowaniu twierdzy stracił na znaczeniu militarnym i z czasem zaczął popadać w ruinę. Na początku XX wieku zostały jego resztki całkowicie rozebrane.
  Do dzisiaj po zamku nie ma śladu.
  To co widoczne jest na starych widokówkach to wybudowany w 1766 roku pałac na miejscu częściowo zniszczonej w tym czasie twierdzy.