Borów Polski

amek zbudowany został w 1391 roku przez Heinricha II Rechenberga. Początkowo było to niewielkie założenie obronne, powstałe na planie prostokąta, składające się jedynie z trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego położonego w zachodniej części założenia otoczonego murem obronnym, który wyznaczał dziedziniec. Całość otaczała jeszcze fosa. Późniejszy właściciel ziemi i zamku rozbudował go dostawiając czterokondygnacyjny budynek mieszkalny od strony wschodniej a także okrągłą basztę w narożniku południowo-wschodnim. Tym budowniczym był Georg Rechenberg a prace miały miejsce w latach 1548 - 1550.
   W następnych stuleciach znaczenie zamku zaczęło maleć i ostatecznie pomału popadał w ruinę. Około 1800 roku zawaliła się narożna baszta zamku i w połowie XIX wieku postanowiono rozebrać starą XIV budowlę a budynek z 1560 roku przeznaczyć na spichlerz. Przetrwał on późniejsze zawirowania dziejowe i do dzisiaj jest jedyną pozostałością z dawnego zamku.