Bobrzany

amek zbudowany został na planie czworoboku w początku XIV wieku. Była to rycerska budowla obronna składająca się z murowanej wieży mieszkalnej otoczonej murem obronnym. W następnym wieku zniszczenie budowli spowodowało opuszczenie jej przez mieszkańców. Zamek a raczej jego ruiny przetrwały do 1544 roku kiedy to ówczesny właściciel postanowił odnowić i rozbudować założenie. Do stojących jeszcze murów obronnych dostawiono z trzech stron skrzydła mieszkalne a w południowej części murów zrobiono bramę wjazdową. Aby dostać się do środka należało przejechać przez most zbudowany nad fosą a dwie narożne wieżyczki dodatkowo broniły wjazdu. Ten etap przebudowy zakończono w 1560 roku.
  W późniejszych wiekach jeszcze parokrotnie remontowano i przebudowywano istniejący pałac ( między innymi dobudowano czwarte skrzydło). 
  Druga wojna światowa łaskawie obeszła się z  budowlą lecz po wojnie została ona opuszczona i popadała w coraz większą ruinę. Do zniszczenia przyczynił się także pożar jaki miał miejsce w 1960 roku.
   Obecnie pałac jest własnością prywatną.