Zawieprzyce

amek zbudowany został w XV wieku na wysokim brzegu w widłach rzeki Bystrzycy i Wieprza. Jego zadaniem było między innymi obrona szlaku handlowego prowadzącego z Litwy przez Lublin i dalej w głąb kraju.
  Od około połowy XVI wieku właścicielem zostaje Adaukt Ciecierski a od 1611 roku rodzina Firlejów. Zamek zostaje rozbudowany lecz już piętnaście lat później zostaje wydzierżawiony a potem sprzedany Józefowi Gorayskiemu, który z kolei odsprzedaje go Atanazemu Miączyńskiemu.
  Lata 1674 - 1679 to przebudowa zamku według projektu Tylmana z Gameren na barokowy pałac. W tym też czasie powstaje ogród z alejkami spacerowymi obsadzonymi włoskimi topolami.
   Pod koniec XVIII wieku posiadłość zostaje sprzedana Aleksandrowi Morskiemu a w 1818 roku należy już do Antoniego Ostrowskiego. Rozbudowuje on rezydencję. Powstaje brama wjazdowa w arkadowym murze otaczającym pałac a park nabiera romantycznych cech. Zbudowano także oranżerię, której pozostałości możemy dzisiaj "podziwiać".  Pożar w 1838 roku niszczy jednak  pałac. Mieszkańcy przenoszą się do zamkowych oficyn a później do dworu. Sami właściciele, Ostrowscy mieszkają jednak w Warszawie lub przebywają za granicą a majątkiem zarządzają dzierżawcy.
  Do rodziny Ostrowskich zamek i Zawieprzyce należały do 1945 roku a jego ostatnim właścicielem od 1918 roku był Jan Ostrowski.
  To co dzisiaj możemy oglądać to pozostałości z dawnego zamku i pałacu, barokową kaplicę z XVII wieku a także XVII-wieczny lamus, w którym urządzono bibliotekę.