Skierbieszów

  ierwszy zamek zbudowany został prawdopodobnie w XIV wieku. Była to ceglano-kamienna budowla obronna lecz nie wiadomo kto był jej budowniczym. Powstała na sztucznie usypanym wzniesieniu a przeprowadzone prace archeologiczne potwierdzają jego istnienie. Zamek zniszczony został podczas najazdów tatarskich.

  Do dzisiaj pozostały tylko wały obronne i nazwa wzniesienia "Zamczysko".

  rugi zamek zbudowany został przez biskupa Jerzego Zamoyskiego w 1610 roku. Była to murowana obronna budowla stojąca na wzgórzu pośród rozlewisk i bagien rzeki Wolicy, otoczona wałami ziemno-drewnianymi. Warowni broniła także głęboka na 3,5 metra fosa z wodą
    Podczas szwedzkiego "potopu" zamek został zniszczony a od 1659 roku całkowicie opuszczony przez dotychczasowych mieszkańców popadł w ruinę. Pod zamkiem rozciągały się liczne korytarze, które rozchodziły się w różne strony.

  Z gruzów zniszczonej budowli postawiono kościół na początku XVIII wieku.

    Biskupi chełmińscy w miejsce zniszczonego zamku postawili okazały dwór lecz zbudowany on został po drugiej stronie rzeki. Dwór dotrwał do 1915 roku i uległ zniszczeniu podczas działań wojennych w pierwszej wojnie światowej.