Sielec

amek zbudowany został w latach 1590 - 1601 przez starostę chełmskiego Mikołaja Uhrowieckiego. Była to murowana budowla obronna założona na planie nieregularnego czworoboku a w jej skład wchodził budynek mieszkalny wraz z zabudowaniami gospodarczymi a wszystko otoczone było murem obronnym z narożnymi bastejami. Basteje miały kształt koła i czworoboku. Brama wjazdowa znajdowała się po stronie zachodniej.
  W późniejszych latach właścicielami zamku byli Daniłowicze i Cetnarowie.
  W 1678 roku zamek uległ zniszczeniu na skutek wybuchu w nim prochów. Nie został już więcej odbudowany a w następnych wiekach materiał z niego wykorzystywano do celów budowlanych. 
  Do dzisiaj pozostała tylko jedna baszta od strony północno - zachodniej i resztki murów.
  Na terenie zamku znajdowała się także kaplica zamkowa. Z niej to można było dostać się do ciągnących się pod zamkiem lochów. Podczas powstania styczniowego w 1863 roku w podziemiach mieścił się szpital powstańczy a w nim przebywało około 200 rannych powstańców. Obecnie nie ma już wspomnianej kaplicy, którą rozebrano w latach 50-tych XX wieku oraz zasypano część piwnic a wraz z nimi wejście do podziemnych korytarzy. Jednakże badania wykonane przy pomocy georadaru wykryły podziemne tunele. Możliwe, że będą kontynuowane prace mające na celu odsłonięcie tychże korytarzy lecz jest to dość kosztowne przedsięwzięcie wymagające znacznych nakładów finansowych. Może znajdzie się sponsor chcący pomóc w tych pracach?.