Orłów Murowany

amek zbudowany został w II połowie XVI wieku przez Andrzeja i Hieronima Trojanów. Była to położona na częściowo sztucznie usypanym wzniesieniu budowla obronna. Na otoczonym przez fosę z wodą wzniesieniu, w południowej jego części znajdował się budynek mieszkalny stanowiący zamek główny. Część północną zajmowało przedzamcze z  budynkami gospodarczymi o oddzielała je od siebie sucha fosa. Całość broniły mury i basteje.
  W późniejszym czasie często zmieniali się właściciele zamku. Byli nimi między innymi od połowy XVII wieku Zamoyscy a także Sarbiewscy. Przebudowali oni istniejący zamek na rezydencję pałacową. W XIX wieku budowla została opuszczona i popadała w coraz większą ruinę.
  Obecnie z zamku pozostały fragmenty murów budynku i bastionów.