Łęczna

  amek zbudowany został przez rodzinę Tęczyńskich. Jedne źródła podają jako jego fundatora Jana Tęczyńskiego a inne jego wnuczkę Barbarę Tęczyńską. Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z 1525 roku a sześć lat później zamek nazywano "Lancza castri".
    W połowie XVI wieku zamek przechodzi w ręce rodziny Firlejów.
    W XVII wieku zamek to była dwukondygnacyjna, murowana  budowla obronna, zawierająca w swoich podziemiach więzienie a całość otaczał mur obronny z basztami.
   Późniejszymi właścicielami miejscowości i zamku były rodziny Noskowskich, Rzewulskich, Szeptyckich, Branickich i Sapiehów.
    Koniec XVIII wieku i początek XIX to popadanie opuszczonego zamku w coraz większą ruinę. Obronna niegdyś budowla znikła z powierzchni ziemi i możliwe, że jeszcze przykryte trawą i ziemią są gdzieś jej fundamenty.
   Obecnie w miejscu gdzie kiedyś był zamek pozostały inne budowle takie jak dwór, oficyna czy spichlerz.