Łaszczów

amek zbudowany został w XVI wieku przez Aleksandra Łaszcza z Tuczap herbu Prawdzic. Początkowo wieś nosiła nazwę Domaniż a po zezwoleniu króla Zygmunta Augusta (1549 rok) na założenie miasta zmieniła nazwę na Prawda aby w 1578 roku ponownie zmienić nazwę tym razem na Łaszczów. Murowany zamek znajdował się w północno - zachodniej stronie miasta. Następnym właścicielem został Jan Gorajski (1581 r.) aby w połowie XVII wieku powrócić ponownie w ręce rodziny Łaszczów.
  W 1702 roku zamek został zniszczony przez wojska szwedzkie. Będące w ruinie budynki dawnego zamku odkupiła od właściciela miasta (1782 r.) gmina żydowska. Jeden przeznaczyła na synagogę a drugi na dom kahalny.
  Do dzisiaj pozostały resztki zamkowej zbrojowni, którą w 1770 roku przebudowano na synagogę. Synagoga została zniszczona podczas drugiej wojny światowej a po niej budynek służył jako magazyn. Później opuszczony przetrwał do chwili obecnej w formie ruiny. Zamkowy budynek wzniesiony był na planie kwadratu, posiadał strzelnice w murze a po adaptacji nie uległ większym zmianom. Drugi z zamkowych budynków służył jako remiza a następnie został przebudowany na kino.