Kijany

    amek zbudowany został prawdopodobnie przez rodzinę Firlejów, którzy byli właścicielami tych ziem od połowy XVI wieku. Głównym architektem był Tylman z Gameren. Murowane założenie powstało na planie kwadratu i posiadało wieżę mieszkalną. Na wprost wieży usytuowana była wieża bramna. Wokoło zamku był las, sad i ogrody a także znajsował się zwierzyniec.
     Koniec XVII wieku to zmiana właścicieli. Zostaje nimi rodzina Sanguszków. Najpierw Janusz Sanguszko a po jego śmierci Karol Lubartowicz Sanguszko. Później dobra przechodzą na Klementynę z Sanguszków Ostrowską a ta sprzedaje je hrabiemu Henrykowi Łubieńskiemu. Następny właściciel to Ludwik Fryderyk Jacobs a po nim rodzina Sonnenbergów.

      Lustracja przeprowadzona w 1747 roku tak opisuje zamek i okolice: „Pałac starodawny mury się częściowo porozwalały - tylko jeszcze jeden gabinet narożny od północy w murze z cegieł, pod dachem gontami pobitym. Oficyny od południa przy bramie murowane z górnymi pokojami,  na dole z pomieszczeniem Imć Pana Administratora pod dachem gontowym, pobitym, ze trzema kominami na dachu. Oficyny od północy stare, bardzo porujnowane, pod dachem gontowym pobitym. (...) Baszta między oficynami i stajnię w kwadrat murowaną. Parkan częścią z kamienia, częścią z cegły murowany. Folwark nad Wieprzem, dookoła parkanem obwiedzione budynki gospodarskie: obora, gumno, spichlerz, stodoła. Ogrodu włoskiego grabiną sadzonego 1 morg 4 pręty. Ogrodu za tym warzywnego, w którym drzewa fruktowe 3 morgi 25 prętów i sadu starego ze stajniami 3 morgi."
      W 1880 roku, według projektu Apoloniusza Pawła Nieniewskiego następuje przebudowa założenia i powstaje dwukondygnacyjna, neorenesansowa rezydencja pałacowa. Natomiast jej piwnice przykryte sklepieniem kolebkowym z lunetami są obecnie pozostałością dawnego zamku.