Janów Podlaski
amek zbudowany został w XV wieku przez biskupów łuckich. Była to murowana czworoboczna budowla otoczona wałem obronnym, bastionami i fosą.
  W 1657 roku został zdobyty i zniszczony przez wojska szwedzkie.
  W latach 1770 - 1780 biskup Paweł Turski na miejscu dawnego biskupiego zamku buduje późnobarokowy pałac. Przy dawnym dziedzińcu powstają dwa pałacowe skrzydła a całość otacza park w stylu angielskim.
 Zabudowania przetrwały do dnia dzisiejszego lecz ich stan nie jest najlepszy.