Horodło
rewniany zamek zbudowany został w pierwszej połowie XIV wieku za panowania księcia litewskiego Lubarta. Od 1388 roku zamek wraz z ziemią należy do księcia mazowieckiego Ziemowita IV z nadania króla Polski Władysława Jagiełły jako posag swojej siostry Aleksandry.
  Na zamku tym 2 października 1413 roku podpisana została unia polsko-litewska pomiędzy królem Polski Władysławem Jagiełłą a Wielkim Księciem Litewskim Witoldem.
  W 1639 roku drewniany zamek był już opuszczony a w 1706 roku podczas wojny ze Szwecją zostaje zniszczony przez wojska szwedzkie. Ruiny rozebrano a na miejscu dawnej warowni w 1765 roku zbudowano dwór.