Gardzienice

amek zbudowany został w początku XVII wieku przez Stefana Czarnieckiego wojewodę ruskiego, bratanka hetmana Stefana Czarnieckiego. Założenie otoczone była podwójnymi murami obronnymi ze strzelnicami a od południa i zachodu broniła go dodatkowo rzeka.
  W 1689 roku gdy jego właścicielami była rodzina Potockich Zofia i Michał został rozbudowany w stylu barokowym. Jego środkową część wsparto na trzech arkadach co pozwalało na wjazd pod nie powozów. Wejście prowadziło do niedużego korytarza a z niego do położonych po obu stronach sal oraz jednego pokoju. Piętro posiadało taki sam rozkład lecz na nim znajdowała się duża reprezentacyjna sala. Po północnej stronie budynku stała ariańska kaplica z początku XVII wieku zwieńczona sklepieniem łukowym z lunetami. Okna w pałacu były duże z kamiennymi futrynami.
  W swojej historii zamek służył jako spichlerz a obecnie część założenia, a mianowicie starą kaplice wykorzystuje Ośrodek Praktyk Teatralnych Włodzimierza Staniewskiego "Gardzienice". Możliwe, że cały wymagający obecnie remontu pałac przejdzie we władanie tego teatru.