Dorohusk

      amek zbudowany został w XVI wieku przez rodzinę Orzechowskich herbu Rogala. Było to założenie obronne otoczone wałami i bastionami obronnymi, których pozostałości możemy dzisiaj oglądać w pałacowo - parkowym kompleksie. Zamek zniszczony został pod koniec XVII wieku.
      Obecna budowla stojąca na miejscu dawnego zamku to późnobarokowy pałac z 1759 roku wzniesiony przez podczaszego krasnostawskiego Michała Maurycego Suchodolskiego. Prawdopodobnie część fundamentów obecnego pałacu to pozostałości wcześniejszego zamku. Pożar jaki miał miejsce w 1920 roku zniszczył dwie pałacowe oficyny (rozebrane ostatecznie w 1936 roku) a także skrzydło wschodnie.