Bystrzyca Nowa
(dawne Strzyżewice)

amek zbudowany został w początku XVI wieku przez rodzinę Żarczyńskich herbu Nałęcz. Powstał na lewym brzegu rzeki Bystrzycy i był w kształcie litery "Z". Był to dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, z głębokimi piwnicami, otoczony murem obronnym. Wjazd na dziedziniec prowadził przez wysoką wieżę bramną.
  Podczas wojny szwedzkiej w 1704 roku na zamku przebywał król szwedzki Karol XII. 110 lat później zamek odwiedził książę Jerzy Adam Czartoryski.
  Właścicielami zamku były rodziny Gorajskich, Skarbków, Kiełczewskich, Koźmianów. Gdy budowla należała do rodziny Kiełczewskich została podzielona na dwie części pomiędzy braci. W późniejszym czasie część wschodnia została opuszczona i popadała w ruinę lecz została odnowiona. Natomiast część zachodnia przez cały czas była zamieszkała lecz podczas licznych przebudów straciła swój pierwotny wygląd.
  Podczas drugiej wojny światowej w 1943 roku zamek strawił pożar i dwa lata później został częściowo rozebrany.
  Obecnie z zamku pozostały fragmenty piwnic i fundamentów.