Bochotnica

amek zbudowany został na wysokim wzgórzu w XIV wieku przez rodzinę Firlejów. Zbudowany został na planie nieregularnego wieloboku z kamienia. Swym kształtem dopasowany był do wielkości wzniesienia. Składał się z budynku mieszkalnego stojącego w części północnej a pozostałe strony otaczał mur obronny. Od strony południowej znajdował się wjazd na zamkowy dziedziniec a poprzedzała go 50-cio metrowa fosa. 
  Podczas rozbudowy zamku na przełomie XV i XVI wieku zbudowany zostaje drugi budynek przy murze południowym. Jest to murowana trzykondygnacyjna, jednotraktowa budowla mieszkalna. Zmieniono także wjazd i znajdował się on odtąd w narożniku południowo - wschodnim a prowadził przez zwodzony most. 
 Od Firlejów zamek zakupił Klemens z Kurowa w 1399 roku. Następnie przez pewien jest własnością Anny Zbąskiej a od 1523 roku był w rękach rodziny Samborskich. Dostali oni warownię od króla Zygmunta Starego i zamieszkiwali w nim przez następne sto lat. Późniejsze dzieje zamku nie są znane ani przyczyna jego opuszczenia.
  Do dzisiaj zachowały się fragmenty skrzydła południowego z otworami okiennymi, część skrzydła północnego i we fragmentach mur obwodowy.